Vanliga frågor

Bordsbokning

Varje kväll vi har arrangemang är Bistron öppen. Du kan komma in och ta ett glas eller boka bord bla bla a

Åldersgräns

bafkabfkbnaf

Parkering

bla blavb lsbfsbklsfdnbv

Garderob

blabfbafblbsfglöbsmb

Rökruta

blavdfabfbabfb

Hemgång

Bla blab bla

Om jag får förhinder

Blab lasfbsfbs b